Wat doen we?


Wat is de ouderraad?

 • De ouderraad is een via decreet vastgelegd orgaan, dat rechten en plichten heeft.
 • Elke ouder of voogd van een kind dat is ingeschreven in Toverveld, is lid van de Ouderraad van Toverveld. De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders en verdedigt de belangen van de kinderen en van de school.
 • Binnen de ouderraad werken ouders, directie en leerkrachten op vrijwillige basis actief mee aan het goede schoolgebeuren.
 • De ouderraad organiseert in samenwerking met de school activiteiten om de doelstellingen te verwezenlijken


Wat zijn de doelstellingen van de ouderraad?

De ouderraad is er voor de school  ...  voor het kind  ...  voor de ouders.
 • Vragen omtrent opvoeding en onderwijs die leven bij ouders ter sprake brengen. Samen met de ouders en de school trachten we tot gezonde antwoorden te komen.
 • Ondersteunen van de verschillende schoolactiviteiten.
 • Activiteiten organiseren die financiële ondersteuning bieden aan activiteiten van onze kinderen in de school.
 • Ouders informeren over het gebeuren in en rond de school.
 • Betrokkenheid van de ouders met de school bevorderen door spreekbuis te zijn tussen ouders en school.
 • Toezien op de veiligheid van de kinderen rond en in de school.
 • Maar vooral veel plezier maken door ontspannende activiteiten te organiseren waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten.

Hoe wordt de ouderraad bestuurd?

Het bestuur is in handen van een dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur wordt 2-jaarlijks verkozen op de algemene vergadering van de ouderraad, waarop alle ouders worden uitgenodigd.


Wie zetelt in het bestuur?

De personen die werden verkozen als bestuursleden vind je terug in de "Wie is Wie".

Hoe werkt de ouderraad?

 • Elke 1ste woensdag na een schoolvakantie om 20.00u is er een bijeenkomst van de Ouderraad in het lerarenlokaal.
 • Bepaalde thema's of activiteiten worden in afzonderlijke vergaderingen in kleinere werkgroepen georganiseerd.


Hoe kan u als ouder meewerken?

 • Deelnemen aan de ouderraad
 • Deelnemen aan één of meerdere werkgroepen
 • Vrij meehelpen aan een activiteit
 • Aanwezig zijn op onze activiteiten

Iedereen is welkom. 
Dit gebeurt voor iedereen naar eigen vermogen.
U kan gewoon naar de volgende vergadering komen of 
stuur voor meer info een mailtje. Iedere ouder en/of leerkracht is welkom.

Wil je graag geïnformeerd worden over de activiteiten van de ouderraad, maar heb je niet onmiddellijk tijd of zin om actief deel te nemen. Geef ons een seintje en we houden je op de hoogte.

ouderraad@toverveld.be