Welkom

Welkom op de website van de ouderraad van Toverveld.

De ouderraad bestaat uit een groep toffe ouders die op een vrijwillige basis actief bijdragen aan het goede verloop van het schoolgebeuren en het tot stand brengen van een goede samenwerking en een goede verstandhouding tussen directie, ouders, leerlingen en leerkrachten.
Daarom nemen ze onderstaande zaken ter harteDe ouderraad wenst

  •  vragen omtrent opvoeding en onderwijs die leven bij ouders ter sprake te brengen. Samen met de ouders en de school trachten we tot gezonde antwoorden te komen
  • ouders te informeren over het gebeuren in en rond de school  (via de Tovenaar, facebook en de website)
  • ouders te betrekken bij het schoolgebeuren door spreekbuis te zijn tussen ouders en school
  • ouders onderling met elkaar in contact te brengen
  • financiële ondersteuning te bieden aan activiteiten van onze kinderen in de school (Sinterklaas, Carnaval, Verkeer...)
  • ontspannende activiteiten te organiseren waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten
De ouderraad is er voor de school  ...  voor het kind  ...  voor de ouders.Elk jaar gebeurt er weer wat anders, want het zijn de ouders zelf die de ideeën aanbrengen en uitwerken. De ouderraad wil zo veel mogelijk ouders bereiken en hen aansteken met enthousiasme om mee te doen. 

Altijd welkom op één van onze bijeenkomsten (elke 1ste woensdag om 20u na een schoolvakantie) in het lerarenlokaal.

Wil je graag geïnformeerd worden over de activiteiten van de ouderraad, maar heb je niet onmiddellijk tijd of zin om actief deel te nemen. Geef een seintje en we houden je op de hoogte.ouderraad@toverveld.be